Van inzicht naar actieplan

Samen komen tot een helder plan met draagvlak

 • Weten jullie wat er speelt en willen jullie dit vertalen naar plan van aanpak?
 • Is het soms lastig om samen een nieuwe koers uit te zetten met draagvlak?
 • Wil je in beperkte tijd komen tot slimme doelen die je goed kunt monitoren?

In het kort

Jullie weten dus wat er leeft onder je collega’s, leerlingen en/of studenten? Met deze oplossing zorgen we ervoor dat jullie logische vervolgstappen nemen op basis van al die bevindingen. En ook nog in harmonie met elkaar.

We begeleiden jullie hiervoor in enkele werksessies met een hiervoor speciaal ontwikkelde methodiek.

Dit resulteert in een helder, begrijpelijk plan van aanpak en vooral draagvlak met elkaar. Voor focus, rust en energie.

Beoogde resultaten

 • Je hebt met elkaar betekenis gegeven aan de bevindingen uit evaluatie/onderzoek
 • Iedereen heeft z’n mening en behoeften kunnen uiten
 • Je bent met elkaar gekomen tot heldere speerpunten en doelen
 • Je weet wat er de komende periode verwacht wordt; wat moet? wat mag?
 • Je bent in het bezit van een concreet, begrijpelijk, gedragen plan van aanpak

Voor wie

 • Leidinggevenden, docenten, ondersteuners in het PO, SO, VO, MBO, HBO
 • Mensen die zich bezig houden met HR, leerlingbegeleiding, studentbegeleiding, zorg, passend onderwijs, medewerkerstevredenheid, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid

Kenmerken

Duur
 • In overleg
Locatie

De bijeenkomsten zijn zowel in-school (op locatie) als online mogelijk.

Ervaringen

Roeland is een zeer fijne procesbegeleider geweest. Hij heeft kennis van zaken en weet voor een prettige sfeer te zorgen waarin gewerkt kan worden aan heldere doelen en resultaten.

Michel Walburg

Leidinggevende

Details

voor leidinggevenden, ondersteuners, docenten

PO, SO, VO, MBO, HBO

in overleg

in-school of online

Informatie of advies nodig?

We helpen je graag. Klik op deze buttons en ontvang direct hulp.