Maatwerk onderzoek

Weet wat er écht leeft

 • Wil je snappen waarom een bepaalde vernieuwing in je team niet soepel loopt?
 • Hebben jullie als MT behoefte aan betrouwbaar, onafhankelijk inzicht om zo knopen door te hakken?
 • Wil je écht begrijpen hoe leerlingen en studenten jullie onderwijs ervaren?

In het kort

Jij mag het zeggen. Het maatwerk-onderzoek kan betrekking hebben op een team, afdeling, samenwerkingsketen, opleiding of zelfs de gehele school.

Op basis van een zorgvuldige afstemming met jou en andere stakeholders, voeren wij een deskundig onafhankelijk onderzoek uit. Wij zetten hierbij vooral kwalitatief onderzoek in. Echte gesprekken dus. De gesprekken en interviews voeren we met een selectie van respondenten, zoals collega’s, leidinggevenden, studenten en/of leerlingen. Liever 10 goede gesprekken dan 200 armoedig ingevulde enquêtes. Op die wijze halen we boven water wat er écht leeft, wat goed gaat, wat beter kan en welke behoeften er zijn.

Tenslotte zorgen we voor een helder leesbare terugkoppeling, inclusief management handout, die we toelichten in Q&A-sessies. De bevindingen kunnen vervolgens worden gebruikt om zorgvuldig onderbouwde beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld a.d.h.v. de oplossing Richting & Keuzes | Van inzicht naar plan van aanpak.

Dit kunnen we zelf ook. Waarom zou ik Mens in Onderwijs vragen?

 • Je krijgt het eerlijke beeld; wij zijn onafhankelijk en geen onderdeel van je school of systeem.
 • Je ontvangt snel resultaat; wij hebben mensen, capaciteit en tooling.
 • Je krijgt kwaliteit; we zijn ervaren, deskundige onderzoekers die dit professioneel, dagelijks doen.
 • Je vergroot acceptatie; wij zijn gericht op afstemming met stakeholders en veranderkundig sterk, zodat iedereen aan boord is en blijft. Dit betekent bovendien dat jullie in de fase ná het onderzoek, met elkaar eenvoudiger beslissingen kunnen nemen o.b.v. de bevindingen.

Voor wie

 • Leidinggevenden, ondersteuners, docenten in het PO, SO, VO, MBO, HBO
 • Mensen die zich bezig houden met HR, leerlingbegeleiding, studentbegeleiding, zorg, passend onderwijs, medewerkerstevredenheid, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid

Kenmerken

Aanpak

Fase 1 | Intake & afstemmen onderzoeksplan

 • Afhankelijk van jullie specifieke wensen, stemmen we in één of meerdere sessies zorgvuldig af wat de beoogde onderzoeksvragen, doelgroep, scope en planning wordt.
 • Deze onderzoeksopzet (scherp, in heldere taal, geen poespas) valideren we met evt. andere stakeholders. Iedereen akkoord? Dan pas starten we de volgende stap.

Fase 2 | Uitvoeren interviews

 • Wij gaan aan het werk om de respondenten in te plannen en te bevragen en de resultaten uit te werken.
 • Veranderkundig zitten we ook niet stil: gedurende deze fase ontvangen stakeholders van ons enkele tussentijdse updates. Hierin vertellen we kort over de voortgang en eerste (contouren van) bevindingen. Dit helpt om de betrokkenheid te stimuleren. Daarnaast hebben we, al naar gelang de omvang van het onderzoek, geregeld voortgangsoverleg met de directe opdrachtgevers. Geen black box dus, maar een proactieve, uitnodigende werkwijze.

Fase 3 | Rapportage & Vernemen

 • We verwoorden de bevindingen in een helder en visueel sterk rapport, inclusief management handout van max. 2 pagina’s.
 • Indien gewenst, maken we ook een korte uitlegvideo die kan worden verspreid binnen de eigen organisatie.
 • Jij en andere stakeholders krijgen de gelegenheid om de resultaten rustig door te nemen.

Fase 4 | Toelichten & Incorporeren:

 • Tijdens een Q&A-sessie lichten we de resultaten aan jou en andere stakeholders zorgvuldig toe. Uiteraard beantwoorden we -zo ver mogelijk- de vragen die er verder nog leven.
 • In grote scholen verzorgen we meerdere Q&A-sessies zodat verschillende doelgroepen op de hoogte worden gebracht van de bevindingen en ze hun vragen kunnen stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan studentenraad, BPV’ers, groepen vakdocenten, MT, ouders, bestuurders, etc.
Duur
 • In overleg
Locatie

De bijeenkomsten zijn zowel in-school (op locatie) als online mogelijk.

Ervaringen

“De experts van Mens in Onderwijs hebben ons uitstekend geholpen met onderzoek.

Hun aanpak kenmerkte zich door een goede overview te kiezen en toch dicht op de bal te blijven.

Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak waar we als organisatie zelf verder mee kunnen.”

Michaël de Kort

Sectordirecteur, ROC Aventus

“Het proces van vraag tot oplevering was zeer prettig met een mooi eindproduct.

Mens in Onderwijs is erg goed in het afstemmen van de tussenproducten en schept daarmee duidelijke verwachtingen.

Ze zijn ook makkelijk te bereiken en flexibel. Als tijdens het proces blijkt dat een andere opzet meer resultaat gaat opleveren, kunnen ze dat aanpassen.

Kortom een fijne samenwerking met een fijn eindproduct.”

Daniël Watts-Jones

Teamleider, MBO Amersfoort

“De expert van Mens in Onderwijs was vaardig in organisatieontwikkeling, wist te inspireren en te ordenen op een prettige manier.

Hij was ook in staat mensen in beweging te krijgen. 

Ze hebben duidelijk veel ervaring in projectleiding en onderzoek.”

Opdrachtgever

VO school

Details

voor leidinggevenden, ondersteuners, docenten

PO, SO, VO, MBO, HBO

in overleg

online en in-school

Informatie of advies nodig?

We helpen je graag. Klik op deze buttons en ontvang direct hulp.